Ryczałt ewidencjonowany

kalkulator

Ryczałt ewidencjonowany jest uproszczoną formą opodatkowania działalności gospodarczej. Podatek płaci się od przychodu, bez możliwości pomniejszania go o koszty jego uzyskania. Mogą z niego skorzystać wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie indywidualnej lub spółki osobowej.

Wg. Stanu prawnego na dz. 2014-01-01 istnieją 5 stawek podatkowych „ryczałtu” (3%; 5,5%; 8,5%; 17%; 20%.)

Kto może rozliczać się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego

Nie każdy przedsiębiorca może rozliczać się z urzędem skarbowym na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z poźn. zm.)

Celem ustalenia szczegółów w wybrania odpowiedniego sposobu opodatkowania zapraszamy do naszego biura. Biuro też może wykonać i prowadzić całość dokumentacji potrzebnej przedsiębiorcy do rozliczeń z US, ZUS, SANEPID, itp.

 

Zobacz cennik