Kadry i Płace

ikona ludzi w garniturze

Ewidencja kadrowa obejmuje całokształt dokumentacji prowadzonej przez Pracodawcę w związku ze stosunkiem zatrudnienia. Ponieważ przepisy prawa pracy nakładają z tego tytułu na Pracodawcę szereg obowiązków. Nasze biuro zajmie się nadzorem nad poprawnością i kompletnością całego procesu zatrudnienia, oraz prowadzenia dokumentacji indywidualnej dla każdego pracownika, która między innymi obejmuje: 


przygotowywanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, zmianami warunków zatrudnienia i innych wymaganych przepisami Kodeksu Pracy, 
kontrola ważności okresowych badań lekarskich i szkoleń bhp oraz ewidencja zwolnień lekarskich i innych absencji, 
prowadzenie ewidencji urlopów, 
prowadzenie rejestracji pracowników w ZUS, 
wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, 
nadzór nad prowadzonymi przez Klienta rozliczeniami czasu pracy, 
sprawozdawczość dla GUS, 
przygotowywanie raportów kadrowych, 
pełna obsługa umów cywilno-prawnych, 
pomoc w uzupełnieniu braków już istniejącej dokumentacji kadrowej, 
konsultacje w zakresie tworzenia lub modyfikacji regulaminów wewnętrznych. 

 

Zobacz cennik