Rozliczenia PIT CIT

klocki z napisem pit i cit

Rozliczenia podatku pit i CIT

Po zakończeniu roku podatkowego podatnicy składają zeznanie roczne o wysokości uzyskanego w roku podatkowym dochodu lub poniesionej straty. Zeznanie należy złożyć na właściwym urzędowym wzorze, który nazywa się CIT-8. Celem złożenia CIT-8 jest właśnie rozliczenie podatku dochodowego.

Jak rozliczyć CIT

CIT to podatek dochodowy od osób prawnych. Jego przedmiotem jest każdy dochód bez względu na źródła, z jakich został osiągnięty. Podatek ten wynosi 19 proc. podstawy opodatkowania. Zgodnie z ustawą, jego płatnikami – oprócz osób prawnych – są także m.in. podatkowe grupy kapitałowe oraz spółki nie mające osobowości prawnej, działające na rynku polskim, ale posiadające siedzibę lub zarząd w innym państwie. 

PIT podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT w Polsce uregulowany jest ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.). Ponadto prawa i obowiązki podatnika tego podatku wynikają z szeregu postanowień Konstytucji RP, wielu ustaw i ratyfikowanych umów międzynarodowych oraz rozporządzeń wykonawczych. Polska ustawa o podatku dochodowym od 2000 roku była nowelizowana 133 razy.

Nasze biuro na bieżąco monitoruje wszelkie zmiany w w/w przepisach i wykona za podatników odpowiednie wyliczenia i dostarczy do US na odpowiednich drukach i w nakazanych terminach.

 

Zobacz cennik