Umowy cywilno prawneUMOWY CYWILNO PRAWNE


Umowy cywilno-prawne to jeden ze stałych elementów funkcjonowania gospodarki. Oprócz umów zawartych na podstawie stosunku pracy, strony mogą skorzystać z innych form zatrudnienia, opartych na przepisach Kodeksu cywilnego. Na potrzeby pozarządowych pracodawców omawiamy poniżej dwie umowy: Są to umowy zlecenia oraz umowy o dzieło.

Należy pamiętać, że ani umowa zlecenie, ani umowa o dzieło nie są umowami o pracę i nie dotyczą ich przepisy Kodeksu pracy. W ich przypadku nie mówimy ani o zatrudnianiu, ani o pracodawcy, pracowniku czy stosunku pracy. Nie do każdej pracy możemy też zastosować te umowy. Jeśli taką umową uregulujemy coś, co jest stosunkiem pracy będzie ona traktowana jak umowa o pracę.

Podstawowe cechy umów cywilno-prawnych


Podstawowe cechy świadczenia pracy na podstawie umów cywilnoprawnych, odróżniające je od pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę: 


- w wypadku umów cywilnoprawnych istnieje większa swoboda podejmowania działań przez świadczącego pracę, a odmowa wykonania poleceń nie stanowi naruszenia obowiązków wynikających z umowy. 


- w wypadku umów cywilnoprawnych dopuszczalna jest możliwość podzlecania pracy; 


- w wypadku umów cywilnoprawnych można określić miejsce i czas wykonywania pracy, ale nie jest to konieczne, bardziej liczy się samo wykonanie pracy, a nie jej czas i miejsce; 


- w wypadku umów cywilnoprawnych nie ma także konieczności opłacania wszystkich składek ubezpieczenia społecznego i udzielania urlopu pracownikowi. 

Nasze biuro sporządzi takowe umowy i doradzi kiedy i komu można je zastosować bez naruszania obowiązujących przepisów.

Zapraszamy do nas - Biuro Rachunkowe "RACHUBA"