KPiRKadry i płace - ewidencja kadrowa


Ewidencja kadrowa obejmuje całokształt dokumentacji prowadzonej przez Pracodawcę w związku ze stosunkiem zatrudnienia. Ponieważ przepisy prawa pracy nakładają z tego tytułu na Pracodawcę szereg obowiązków. Nasze biuro zajmie się nadzorem nad poprawnością i kompletnością całego procesu zatrudnienia, oraz prowadzenia dokumentacji indywidualnej dla każdego pracownika, która między innymi obejmuje: 

- przygotowywanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, zmianami warunków zatrudnienia i innych wymaganych przepisami Kodeksu Pracy, 

- kontrola ważności okresowych badań lekarskich i szkoleń bhp oraz ewidencja zwolnień lekarskich i innych absencji, 

- prowadzenie ewidencji urlopów, 

- prowadzenie rejestracji pracowników w ZUS, 

- wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, 

- nadzór nad prowadzonymi przez Klienta rozliczeniami czasu pracy, 

- sprawozdawczość dla GUS, 

- przygotowywanie raportów kadrowych, 

- pełna obsługa umów cywilno-prawnych, 

- pomoc w uzupełnieniu braków już istniejącej dokumentacji kadrowej, 

- konsultacje w zakresie tworzenia lub modyfikacji regulaminów wewnętrznych. 

Zapraszamy do nas Biuro Rachunkowe "RACHUBA".