Kadry i PłaceKADRY I PŁACE


Ewidencja kadrowa obejmuje całokształt dokumentacji prowadzonej przez Pracodawcę w związku ze stosunkiem zatrudnienia. Ponieważ przepisy prawa pracy nakładają z tego tytułu na Pracodawcę szereg obowiązków. Nasze biuro zajmie się nadzorem nad poprawnością i kompletnością całego procesu zatrudnienia, oraz prowadzenia dokumentacji indywidualnej dla każdego pracownika, która między innymi obejmuje: 


 • przygotowywanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, zmianami warunków zatrudnienia i innych wymaganych przepisami Kodeksu Pracy, 
 • kontrola ważności okresowych badań lekarskich i szkoleń bhp oraz ewidencja zwolnień lekarskich i innych absencji, 
 • prowadzenie ewidencji urlopów, 
 • prowadzenie rejestracji pracowników w ZUS, 
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, 
 • nadzór nad prowadzonymi przez Klienta rozliczeniami czasu pracy, 
 • sprawozdawczość dla GUS, 
 • przygotowywanie raportów kadrowych, 
 • pełna obsługa umów cywilno-prawnych, 
 • pomoc w uzupełnieniu braków już istniejącej dokumentacji kadrowej, 
 • konsultacje w zakresie tworzenia lub modyfikacji regulaminów wewnętrznych. 


Zapraszamy do nas - doradzimy, pomożemy, rozliczymy. Biuro Rachunkowe Rachuba z Sokółki.