Cennik Księgowość

Ceny usług Księgowych Biura Rachunkowego "RACHUBA"Prowadzenie ksiąg handlowych ( Pełna księgowość)
od 300,00 zł + VAT
________________________________________________________________________
Prowadzenie książki przychodów i rozchodów
od 120,00 zł + VAT
________________________________________________________________________
Prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego
od 100,00 zł + VAT
________________________________________________________________________
Sprawy pracownicze i obsługa ZUS
od 20 zł/osobę + VAT
________________________________________________________________________
Sporządzanie list płac i rachunków do umów cywilnoprawnych 
(umów zlecenia, umów o dzieło)
Do uzgodnienia
________________________________________________________________________
Opracowanie dokumentacji wymaganej przez SANEPID
Do uzgodnienia
________________________________________________________________________
Rozliczenia PIT
Do uzgodnienia
________________________________________________________________________
Inne
Do uzgodnienia
________________________________________________________________________